Gửi tin nhắn
Trung Quốc Thiết bị thí nghiệm nhà sản xuất

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

Tham quan nhà máy

Advanced Instruments Co.,Limited Nhà máy

Được Thiết bị thí nghiệm & Thiết bị kiểm tra dầu Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Dòng lắp ráp

 

Advanced Instruments Co.,Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Phòng thử nghiệm

Advanced Instruments Co.,Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Kho dự phòng

Advanced Instruments Co.,Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Nhà máy

Advanced Instruments Co.,Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 3

Chi tiết liên lạc