Gửi tin nhắn
Trung Quốc Thiết bị thí nghiệm nhà sản xuất

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

Tin tức

April 21, 2024

Kiểm tra trước khi vận chuyển bởi khách hàng Hoa Kỳ

WTEL đã mua 15 bộ thiết bị thử nghiệm sản phẩm dầu mỏ từ chúng tôi.

 

Trước khi gửi PO và thanh toán trước, họ sắp xếp bên thứ ba để kiểm tra nhà máy.

 

Sau hai tháng,tất cả hàng hóa đã sẵn sàng để vận chuyển,và họ đã sắp xếp kiểm tra trước khi vận chuyển một lần nữa. Và họ sẽ nhận hàng hóa vào cuối tháng 4.

 

tin tức mới nhất của công ty về Kiểm tra trước khi vận chuyển bởi khách hàng Hoa Kỳ  0

Chi tiết liên lạc